Algemene voorwaarden


Ondernemingsgegevens

Mooiz Handmade

Inge Braem

Molenwijk 18, 1570 Galmaarden

info@mooizhandmade.be

BE0752.632.007

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van de BTW.


Artikel 1: Algemene bepalingen

De algemene voorwaarden (hierna "voorwaarden" genoemd) zijn van toepasssing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (hierna "klant" genoemd).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Mooiz Handmade moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijke en uitdrukkelijk door Mooiz Handmade zijn aanvaard.


Artikel 2: Productinformatie

Elk product wordt met veel zorg en oog voor detail gemaakt. Bij elk product wordt er een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving gegeven. De producten worden zo goed mogelijk weergegeven op foto, maar het kan gebeuren dat er in realiteit lichte verschillen zijn in kleur, afmetingen en textuur van het materiaal. Mooiz Handmade is niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen. Extra vragen omtrent kleuren, maten, materiaal, beschikbaarheid, levertermijn of leveringswijze kunnen steeds via mail gesteld worden (zie ook contactformulier).

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mooiz Handmade. Mooiz Handmade kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 3: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en steeds inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 4: Bestellen en betalen

Alvorens de bestelling te plaatsen, dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

De klant heeft de keuze uit volgende betaalwijzen: bancontact of voorafbetaling via bankoverschrijving op het rekeningnummer BE94 7360 7266 7414.

De bestelling is pas definitief wanneer de betaling is ontvangen. Hou er rekening mee dat indien u via overschrijving betaalt het enkele dagen kan duren voordat het bedrag op de rekening van Mooiz Handmade staat. De goederen blijven eigendom van Mooiz Handmade tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen . Bij niet betaling behouden wij ons het recht om de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Mooiz Handmade is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.


Artikel 5: Levering

Van zodra Mooiz Handmade de betaling heeft ontvangen, zal je bestelling met de grootste zorg worden verzonden. Artikelen die op voorraad zijn worden binnen 3 à 4 werkdagen verzonden, voor artikelen op bestelling reken je op een levertermijn van 3 à 4 weken. In principe enkel levering binnen België.

De verzending gebeurt via bpost track en trace aan een vast tarief van 7€ per verzending.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, worden door de klant meteen gemeld aan Mooiz Handmade.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Bij het niet afhalen van een pakket bij bpost, zal bij een nieuwe verzending de kost voor de klant zijn. De leveringskosten worden afzonderlijk vermeld. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Mooiz Handmade heeft aan de leveringsplicht voldaan van zodra de zending één maal aan de klant werd aangeboden.

Bij foutief geleverde goederen dient de klant contact op te nemen met info@mooizhandmade.be en kunnen de foutief geleverde goederen geretourneerd worden op laste van Mooiz Handmade.

Na afspraak kunnen de goederen ook afgehaald worden te 1570 Galmaarden, Molenwijk 18.


Artikel 6: Herroepingsrecht

Retourneren van artikelen is mogelijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst. Neem uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst van de artikelen contact op met Mooiz Handmade via mail.

De klant stuurt de goederen, in originele staat en verpakking, op zijn eigen kosten en op eigen risico terug naar Mooiz Handmade binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zal het retour te ontvangen bedrag (exclusief de verzendingskosten) binnen de 14 dagen aan de klant terug overgemaakt worden op een geldig rekeningnummer.

Volgende artikelen worden in geen geval terug genomen: beschadigde, gedragen of gebruikte producten; onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen; op maat gemaakte en gepersonaliseerde artikelen.


Artikel 7: Workshops

Het inschrijvingsgeld voor workshops wordt niet terugbetaald bij annulering of afwezigheid. Je mag wel iemand anders in je plaats sturen. 


Artikel 8: Privacy

Mooiz Handmade respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door te bestellen op de website van Mooiz Handmade staat de klant uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen en voor eigen marketing en reclame.

Klantgegevens zullen enkel intern gebruikt worden en nooit gedeeld worden aan derden. Mooiz Handmade respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.


Artikel 9: Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten


Artikel 10: Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.